Structuur en werking

Alle beMedTech leden samen vormen de Algemene Vergadering, die tweemaal per jaar vergadert en een Raad van Bestuur verkiest. Deze komt tweemaandelijks samen, maar vertrouwt het dagelijks bestuur toe aan enkele van haar leden, die het Directiecomité vormen.

Klik hier om de huidige samenstelling van de Raad Van Bestuur en het Directiecomité te raadplegen.

Buiten deze statutaire organen heeft beMedTech een structuur ontwikkeld gebaseerd op de 5 hoofdproductgroepen: de implantaten, de medische verbruiksgoederen, de medische investeringsgoederen, diagnostics in-vitro en Extra Muros Interdisciplinaire Diensten en Zorg, waaronder Digital Health. Deze verschillende groepen zijn op hun beurt onderverdeeld in secties. Secties hebben een voorzitter en ondervoorzitter en vergaderen op regelmatige basis met de bevoegde adviseur van het beMedTech team. De adviseur zorgt ervoor dat de genomen beslissingen worden uitgevoerd.

 

Ga naar de hoofdgroep waarin u geïnteresseerd bent :

 

De volledige structuur van beMedTech is als volgt:

Implantaten en overige Invasieve Medische Hulpmiddelen

bemedtech implants

Implantaten en overige Invasieve Medische Hulpmiddelen zijn die hulpmiddelen die gedeeltelijk of volledig in het lichaam binnendringen, hetzij door een lichaamsopening, hetzij door het lichaamsoppervlak.

Deze hoofdproductgroep omvat volgende secties:

 • Algemeen
 • Angio-Peri
 • Cardiac Rhythm Management
 • Cardio - thorax
 • Chirurgisch materiaal
 • Coronair
 • Dentale implantaten
 • Endoscopie en viscerosynthese
 • Esthetische en Reconstructie Implantaten
 • Gewrichts- en trauma-implantaten
 • Neuro
 • Neus Keel Oor
 • Oogheelkunde
 • Spine
 • Start-ups
 • Visco-elastische

Medische verbruiksgoederen (Medical Consumables)

bemedtech medical consumables

Medische Verbruiksgoederen (Medical Consumables) zijn technologieën die een (bijna) dagelijks gebruik kennen. Sommige verbruiksgoederen zijn specifiek voor het ziekenhuis, heel wat producten worden ook gebruikt in de ambulante sector.

Deze hoofdproductgroep omvat volgende secties:

 • Ambulante Infuuspompen
 • Bloedafname- en veneuze toegangssystemen
 • Borstprothesen
 • Contactologie
 • Continence / Ostomy
 • Dentaal materieel
 • Healthcare associated infections
 • Hoorapparaten
 • Incontinentie
 • Medische Voeding
 • Orthesen
 • Orthodontie
 • Others
 • Respiratoire zorgen
 • Revabel
 • Start-up
 • Verbandstoffen

Medische Apparatuur en Systemen (Medical Equipment and Systems - MES)

bemedtech medical equipment systems

Medische Apparatuur en Systemen (Medical Equipment and Systems - MES): medische beeldvorming, radiotherapie en elektro-medische toestellen. De producten in deze groep hebben een minimum afschrijftermijn van 5 jaar en worden ook wel investeringsgoederen genoemd.

Deze hoofdproductgroep omvat volgende secties:

 • Elektro-medische toestellen
 • Medische beeldvorming
 • Radiotherapie

In-Vitro Diagnostica (IVD)

bemedtech diagnostics in vitro

In-Vitro Diagnostica (IVD) zijn medische hulpmiddelen die gebruikt worden om informatie te geven over de gezondheidstoestand van de patiënt: klinische biologie, pathologische anatomie en genetische onderzoeken (gecentraliseerde testen, near-patient testen, zelftesten). Ook diabetes producten horen thuis in deze hoofdgroep.

Deze hoofdproductgroep omvat volgende secties:

 • Diabetes
 • Regulatory IVD
 • Start-up IVD
 • Terugbetaling IVD
 • Value of Diagnostics

Digitale en Extra Muros Medtech

bemedtech extra muros

Digitale en Extra Muros Medtech: deze medische hulpmiddelen zijn gebaseerd op een digitale technologie en faciliteren vaak telegeneeskunde of ondersteunen de arts in het stellen van zijn/haar diagnose. Ook de technische dienstverlening door ‘home care providers’ buiten het ziekenhuis (thuis, rusthuis) waarbij medische hulpmiddelen onontbeerlijk zijn, valt hieronder.

Deze hoofdproductgroep omvat volgende secties:

 • Clinical Decision Support
 • Digital Therapeutics
 • Mobile Health
 • Medical Wearables
 • STHA - Services & Technologies Home Assistance

 

Transversale werkgroepen

bemedtech transversale werkgroepen

Naast deze hoofdproductgroepen en secties zijn er een aantal transversale werkgroepen voor materies die specifieke productgroepen overstijgen. Deze transversale werkgroepen zijn toegankelijk voor alle leden.

De transversale werkgroepen zijn :

 • Compliance/Ethics
 • Clinical Trials

 

Klik hier voor een overzicht van alle beMedTech leden, waarbij u makkelijk kan filteren op hoofdproductgroep en sectie.

beMedTech respecteert de privacy van uw gegevens. Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie”.

Ik heb het begrepen