Structuur en werking

Alle beMedTech leden samen vormen de Algemene Vergadering, die tweemaal per jaar vergadert en een Raad van Bestuur verkiest. Deze komt tweemaandelijks samen, maar vertrouwt het dagelijks bestuur toe aan enkele van haar leden, die het Directiecomité vormen.

Klik hier om de huidige samenstelling van de Raad Van Bestuur en het Directiecomité te raadplegen.

Buiten deze statutaire organen heeft beMedTech een structuur ontwikkeld gebaseerd op de 5 hoofdproductgroepen: de implantaten, de medische verbruiksgoederen, de medische investeringsgoederen, diagnostics in-vitro en Extra Muros Interdisciplinaire Diensten en Zorg, waaronder Digital Health. Deze verschillende groepen zijn op hun beurt onderverdeeld in secties. Secties hebben een voorzitter en ondervoorzitter en vergaderen op regelmatige basis met de bevoegde adviseur van het beMedTech team. De adviseur zorgt ervoor dat de genomen beslissingen worden uitgevoerd.

 

Ga naar de hoofdgroep waarin u geïnteresseerd bent :

 

De volledige structuur van beMedTech is als volgt:

Implantaten

bemedtech implants

Een implantaat is een medisch hulpmiddel ontworpen om geheel in het menselijk lichaam te worden ingebracht of om een epitheeloppervlak of het oppervlak van het oog te vervangen, door middel van een chirurgische ingreep en dat is bestemd om na de ingreep ter plaatse te blijven. Een invasief medisch hulpmiddel wordt gedeeltelijk of volledig in het lichaam ingebracht, ofwel door een lichaamsopening, ofwel door het lichaamsoppervlak heen.

Deze hoofdproductgroep omvat volgende secties:

 • Algemeen
 • Angio-Peri
 • Cardiac Rhythm Management
 • Cardio - thorax
 • Chirurgisch materiaal
 • Coronair
 • Dentale implantaten
 • Endoscopie en viscerosynthese
 • Esthetische en Reconstructie Implantaten
 • Gewrichts- en trauma-implantaten
 • Neuro
 • Neus Keel Oor
 • Oogheelkunde
 • Spine
 • Start-ups
 • Visco-elastische

Medische verbruiksgoederen (Medical Consumables)

bemedtech medical consumables

Onder medische verbruiksgoederen verstaan we alle medische hulpmiddelen die een groot, vaak dagelijks, gebruik kennen. Sommige verbruiksgoederen zijn specifiek voor het ziekenhuis, heel wat producten worden ook gebruikt in de ambulante sector.

Deze hoofdproductgroep omvat volgende secties:

 • Ambulante Infuuspompen
 • Bloedafname- en veneuze toegangssystemen
 • Borstprothesen
 • Contactologie
 • Continence / Ostomy
 • Dentaal materieel
 • Healthcare associated infections
 • Hoorapparaten
 • Incontinentie
 • Medische Voeding
 • Orthesen
 • Orthodontie
 • Others
 • Respiratoire zorgen
 • Revabel
 • Start-up
 • Verbandstoffen

Medische investeringsgoederen (Medical Equipment and Systems - MES)

bemedtech medical equipment systems

Onder medische investeringsgoederen worden medische hulpmiddelen verstaan met een aankoopprijs van meer dan € 1.250 (excl. BTW)/stuk, een minimum afschrijfperiode van 5 jaar, en die bestemd zijn voor meermalig en langdurig gebruik.

Deze hoofdproductgroep omvat volgende secties:

 • Elektro-medische toestellen
 • Medische beeldvorming
 • Radiotherapie

In-vitro diagnostica (IVD)

bemedtech diagnostics in vitro

In-vitro diagnostica (IVD) zijn medische hulpmiddelen die gebruikt worden om informatie te geven over de gezondheidstoestand van de patiënt. Dit gebeurt via analyses op materiaal dat afkomstig is van het menselijk lichaam zoals bloed of urine.

Deze hoofdproductgroep omvat volgende secties:

 • Diabetes
 • Regulatory IVD
 • Start-up IVD
 • Terugbetaling IVD
 • Value of Diagnostics

Extra Muros Interdisciplinaire Diensten en Zorg, waaronder Digital Health

bemedtech extra muros

Extra Muros Interdisciplinaire Diensten en Zorg betreft de patiënten die thuis verzorgd en behandeld worden en waarbij de installatie en het gebruik van medische technologieën vereist zijn. Deze technologieën zijn speciaal ontwikkeld voor Extra Muros gebruik. Hierbij beschouwen wij dat iedere behandeling die gebeurt buiten het ziekenhuis deel uitmaakt van dit Extra Muros concept.

Deze hoofdproductgroep omvat volgende secties:

 • Digital Health
 • Self Care Medical Devices
 • STHA - Services & Technologies Home Assistance

 

Transversale werkgroepen

bemedtech transversale werkgroepen

Naast deze hoofdproductgroepen en secties zijn er een aantal transversale werkgroepen voor materies die specifieke productgroepen overstijgen. Deze transversale werkgroepen zijn toegankelijk voor alle leden.

De transversale werkgroepen zijn :

 • Compliance/Ethics
 • Clinical Trials

 

Klik hier voor een overzicht van alle beMedTech leden, waarbij u makkelijk kan filteren op hoofdproductgroep en sectie.

beMedTech respecteert de privacy van uw gegevens. Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie”.

Ik heb het begrepen