Ethische code

De Ethische Code voor fabrikanten en distributeurs van medische hulpmiddelen in België staat er borg voor dat de informatie en de publiciteit die door bedrijven gevoerd wordt aangaande de medische hulpmiddelen die zij op de markt brengen, gebeurt in een wetenschappelijk kwaliteitsvol kader, waarbij rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde verwachtingen en belangen van de verschillende actoren in de gezondheidszorg, inclusief deze van de patiënten. De Code beoogt tevens dat de bijdrage van de industrie bij de permanente vorming en het onderzoek naar medische hulpmiddelen voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Klik hier voor de ethische code voor fabrikanten en distributeurs van medische hulpmiddelen in België.

 

 

 

 

 

beMedTech respecteert de privacy van uw gegevens. Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie”.

Ik heb het begrepen