Wereld Hart Dag 29 september 2018

De sector van de medische technologieën investeert verder in de strijd tegen hart- en vaatziekten

Brussel, 27 september 2018 – Sinds 2000 wordt ieder jaar op 29 september de Wereld Hart Dag georganiseerd, een initiatief van de World Heart Federation (WHF). Deze dag gaat steeds gepaard met een wereldwijde bewustmakingscampagne, waarbij zorgpartners zoals patiëntenverenigingen, onderzoeksinstellingen en behandelingscentra de aandacht vestigen op hart- en vaatziekten. beMedTech, de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën, grijpt deze gelegenheid aan om het belang van medische technologieën in de strijd tegen hart- en vaatziekten te onderstrepen.

"Hart- en vaatziekten hebben een zware maatschappelijke en budgettaire impact.", stelt Marnix Denys, Managing Director beMedTech. "Medische technologieën dragen in belangrijke mate bij aan een betere levensverwachting en -kwaliteit voor de patiënt én ze kunnen helpen de kosten in te perken. Onze sector blijft hier volop op inzetten."

Feiten en cijfers

Om goed te functioneren heeft ons lichaam zuurstof nodig, die continu door het hart via de bloedvaten wordt rondgepompt. Aandoeningen die de normale werking van dit systeem verstoren worden aangeduid met de verzamelnaam hart- en vaatziekten.

Jaarlijks eisen hart- en vaatziekten wereldwijd 17,7 miljoen mensenlevens, een derde van alle sterfgevallen.[1] Ze zijn de meest voorkomende doodsoorzaak. Geschat wordt dat de vergrijzing van de wereldbevolking dit aantal tegen 2030 nog zou doen toenemen tot 23 miljoen. De kosten die ze veroorzaken zijn al hoger dan eender welke andere chronische aandoening. Deze zouden verder stijgen tot US $ 1,044 miljard tegen 2030 (in vgl. met US $ 863 miljard in 2010).[2] In de Europese Unie veroorzaken ze jaarlijks 1.8 miljoen overlijdens. Dat is 37 % van het totaal, dubbel zo veel als kanker.[3] In België hebben sterkere preventie en efficiëntere behandelingen in 15 jaar tijd (2000-2015) een daling mogelijk gemaakt met 7,9% van het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten. Desondanks staan zij ook hier met 28,4 % op nummer één als doodsoorzaak (in vgl. met 25,9% voor kanker).[4]

Het belang van preventie

Sommige risicofactoren voor hart- en vaatziekten kan je niet beïnvloeden. Zo neemt het risico toe met de leeftijd en hebben mannen een hoger risico dan vrouwen, ongeacht hun leeftijd. Ook erfelijkheid speelt een rol.

Daarnaast zijn er gedragsfactoren die je wel kan beïnvloeden. Door te kiezen voor een gezonde levensstijl verklein je de kans op risicofactoren als een te hoge bloeddruk, "slechte" cholesterol of een te hoge bloedsuikerspiegel.[5] Preventie is dus essentieel.[6]

Medische technologieën bieden tal van oplossingen voor zorgverleners en voor patiënten om zèlf hun bloeddruk, cholesterolgehalte en bloedsuikerspiegel op te volgen.

Diagnose en behandeling

Ook voor een tijdige en accurate diagnose zijn medische technologieën onontbeerlijk. De zorgverlener kan naargelang de ziektepatronen beroep doen op een brede waaier aan onderzoeken om hart- en vaatziekten op te sporen, zoals het electrocardiogram, de echografie en MRI- of CT-scans om er enkele te noemen.

Indien een gezondere levensstijl en/of geneesmiddelen niet volstaan, kan de behandeling naargelang de specifieke diagnose bestaan uit minimaal-invasieve interventies of chirurgie (al dan niet in combinatie met geneesmiddelen). De hartspecialist kan een beroep doen op een brede waaier van onmisbare hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld hartkleppen, coronaire stents en speciale hartpatches. Soms is het nodig het functioneren van het hart te ondersteunen. Dan kunnen medische technologieën zoals de implanteerbare pacemaker, de implanteerbare defibrillator (ICD) en cardiale resynchronisatietherapie (CRT) het verschil maken tussen leven en dood. Indien een harttransplantatie nodig is, kan een ventriculair assistent-apparaat (LVAD) tijdelijk de rol van het hart overnemen.

De implanteerbare pacemaker bestaat 60 jaar

In 2018 is het 60 jaar geleden dat voor het eerst een implanteerbare pacemaker geplaatst werd in een patiënt. Dit klein elektronisch apparaat wordt onder het sleutelbeen van de patiënt geplaatst bij wie het hartritme te traag is (bradycardie). Indien het een onregelmatige hartslag detecteert, stuurt het elektrische prikkels naar het hart om het te ondersteunen. De pacemaker is één van de bekendste medische technologieën voor de behandeling van hartziekten. Alhoewel de pacemaker reeds lange tijd bestaat, gebeurt er nog heel wat innovatie op vlak van technologie en ontwerp (zoals miniaturisatie) om de doeltreffendheid en het comfort voor de patiënt steeds te verbeteren. Recente pacemakers laten bovendien toe om bepaalde diagnoses bij patiënten van op afstand te stellen via telemonitoring technologie. Zo kunnen cardiologen potentiële problemen bij pacemakerpatiënten beduidend sneller aanpakken en complicaties vermijden.

De sector van de medische technologie blijft investeren

Medische technologieën spelen een vooraanstaande rol in de preventie, diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten. Dankzij een brede waaier aan medische technologieën kunnen hart- en vaatpatiënten vandaag een zo normaal en actief mogelijk leven leiden. Bovendien gaat het onderzoek naar nieuwe oplossingen ten bate van de patiënt onverminderd verder.

Voor meer informatie of een interview, kunt u contact opnemen met :

Marnix Denys, Managing Director beMedTech, 0478 70 19 64, m.denys@bemedtech.be

Over beMedTech

beMedTech is de federatie van de industrie van de medische technologieën en telt meer dan 200 bedrijven, goed voor 80% van de betrokken markt. De leden worden onderverdeeld in
5 hoofdproductgroepen: implantaten, verbruiksgoederen, investeringsgoederen, diagnostics in-vitro en Extra Muros. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 500.000 medische technologieën voor een jaaromzet van 3,4 miljard euro en ongeveer 18.000 banen in België.

 

[1] Factsheet Cardiovascular diseases, World Health Organization (WHO)
[2] The costs of CVD, Champion Advocates Programme van de World Heart Federation (WHF) 
[3] European Cardiovascular Disease Statistics edition 2017, European Heart Network (EHN)
[4] Doodsoorzaken 2015, Statbel
[5] Prevention of cardiovascular disease: recent achievements and remaining challenges, Journal of cardiology practise, European Society of cardiology (ESC)
[6] Jaarlijks worden 200.000 Belgen getroffen door hartfalen, één van de voornaamste hart- en vaatziekten. Zonder extra inzet op preventie en sensibilisering zou dit aantal tegen 2040 kunnen verdubbelen. Bron: Europese hartfalendagen, Belgische Cardiologische Liga

 

Download persbericht in PDF

beMedTech respecteert de privacy van uw gegevens. Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie”.

Ik heb het begrepen