beMedTech » LEDEN » Algemene info
paykwik paykasa

ALGEMENE INFO

Enkel onze leden hebben toegang tot alle documenten.  Gelieve in te loggen....

Zoekcriteria

Koninklijk Besluit

KB 2016/12/01 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit. (09/01/2017)

KB 20150712 m.b.t. radioactieve producten voor IN VITRO of IN VIVO. (09/11/2015)

K.B.van 03 februari 2015 houdende uitvoering van de Wet van 15 december 2013 m.b.t. medische hulpmiddelen. (23/02/2015)

KB 02062013 tot bep. datum van inwerkingtreding van de wet op overheidsopdrachten. (06/06/2013)

KB 2013/04/17 betr. bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, met het oog op de preventie (07/05/2013)

KB 14-01-2013: bepaling algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten. (28/02/2013)

Ministerieel besluit

KB 18/04/2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. (19/05/2017)

KB betr. bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers tegen de risico's van elektromagnetische velden op het werk. (16/06/2016)

MB 18-12-2013 wijziging bekendmakingsdrempel tot uitvoering overheidsopdrachten. (10/01/2014)

Omzendbrief

Omzendbrief 2014/01/29 betreffende vastlegging van de meerjarige overeenkomsten en overheidsopdrachten. (21/02/2014)

Rapport/analyse/onderzoek

White paper Deloitte: How to eat the value-based procurement elephant. (15/06/2018)

FAGG Jaarverslag 2016 (10/11/2017)

MAHA NALYSE 2017 (16/10/2017)

Kankercentrum activiteitenverslag 2015. (26/04/2016)

Kankercentrum actieplan 2016. (26/04/2016)

'Monitoring of Reimbursement Significant Expenses' - MORSE rapport. (20/04/2016)

Master project Global Supply chain Management: outsourcing logistics in de M.D. industry in BE. (23/07/2015)

Overzicht ziekenhuisdata in België. (23/07/2015)

Richtlijn / Europese regelgeving

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten 01-01-2016. (05/01/2016)

Varia

Overview 2019 - sections & working groups (10/12/2018)

MedTech Europe: Medical technologies regroup at EU level into one single representation: MedTech Europe. (05/12/2016)

Presentation EAHM congress Bologna: Hospital Value-Based (20/10/2016)

Presentatie financiering absorberend producten incontinantie 2015. (28/08/2015)

Lijst van administrative documenten die kunnen opgevraagd worden in het kader van openbare aanbestedingen. (20/05/2014)

WIJZIGING BEVOEGDHEDEN FAGG - MEDISCHE HULPMIDDELEN KLASSE II. (08/04/2014)

BS 2014/02/28: lijst van erkenningen mbt gebruik van menselijk lichaamsmateriaal. (28/03/2014)

BS 01072013- Aanpassing programmawet - Titel 4 - Volksgezondheid - hoofdstuk 2 - wijzing bijdragen. (25/07/2013)

Witboek ziekenhuisapotheek (20/06/2013)

KB 15-07-2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. (16/03/2012)

Rev. Med. Liege 2012-67: Intérêt de l'évaluation économique des technologies de la santé - M. Hiligsmann. (15/02/2012)

EDMA and EUCOMED join forces under a European Industry Federation. (09/02/2012)

Gezondheidswet 25-03-1964: art. 10. (01/01/2012)

Gezondheidswet 25-03-1964. (01/01/2012)

Europese Richtlijn 2007-47 EG. (01/01/2012)

KB 18-03-1999 m.b.t. medische hulpmiddelen. (01/01/2012)

Europese Richtlijn 93-42 CE. (01/01/2012)

Europese Richtlijn 98-79 EG. (01/01/1999)

Wet

Wet van 15 december 2013. (20/02/2015)

Wat van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. (20/05/2014)

Wet 22-11-2013 tot wijziging wet 2-8-2002 mbt bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties. (10/01/2014)

Wet 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten. (27/06/2013)

ENKEL VOOR LEDEN

MASTERCLASS

22 maart 2019


Session gratuite - présentation en Anglais - possibilité de poser des questions dans votre langue.

INSCHRIJVING NEWSLETTER

EVENEMENTEN

PUBLICATIES

NUTTIGE LINKS

beMedTech