beMedTech » FAQ
paykwik paykasa

FAQ

 
1. MEDISCHE HULPMIDDELEN
 

 A. Wat is een medisch hulpmiddel ?

 B. Wat is een invasief hulpmiddel? Wat is een implanteerbaar medische hulpmiddel?

 C. Wat zijn medische verbruiksgoederen ? (consumables)

 D. Wat zijn medische investeringsgoederen ? (Medical Equipment and Systems)

 E. Wat zijn in-vitro diagnostische medische hulmiddelen ?

 
2. BEVOEGDE INSTANTIES
 

 A. Welk is de rol en competentie van de bevoegde instanties ?

 B. Welke personen contacteren bij de bevoegde instanties ?

 C. Waarvoor contact opnemen met FOD Economie?

 D. Welke dienst binnen het RIZIV contacteren opdat mijn producten zouden opgenomen worden binnen de nomenclatuur ?

 
3. BTW voet voor medische hulpmiddelen
 

 A. Welke BTW voet is van toepassing voor de medische hulpmiddelen ?

 
4. MDEON
 

 A. Waar zich informeren m.b.t. de sponsoring van wetenschappelijke manifestaties ?

 
5. MILIEU
 

 A. Meer weten over de wetgeving m.b.t. milieu en recyclage ?

 
6. ALGEMENE WETGEVING
 

 A. Waar kan ik de Algemene Wetgeving terugvinden m.b.t. de medische hulpmiddelen ?

 

 
7. OPENBARE AANBESTEDINGEN.
 

 A. Waar kan ik de verschillende KB's en algemene wetgeving terugvinden m.b.t. de overheidsopdrachten?

 B. Wat zijn de drempelwaarden van toepassing voor de openbare aanbestedingen?

 C. Dient er eveneens een procedure voor openbare aanbesteding opgestart te worden indien het gaat om een medisch hulpmiddel dat maar door één leverancier wordt verdeeld?

 D. Wat zijn de wettelijke bepalingen m.b.t. de betalingstermijn in het kader van de overheidsopdrachten?

 E. Kan bij de opdoeking van de Belgische vennootschap via een ander Europees filiaal ingeschreven worden op Belgische aanbestedingen?

 F. Voorziet de wet op de overheidsopdrachten een overgangsperiode?

 G. Hoe wordt de betalingstermijn en verificatietermijn bedoeld in art. 120 (termijn van 30 dagen) voor opdrachten geplaatst door aanbestedende overheden die gezondheidszorg verstrekken en die specifiek voor dat doel zijn erkend, berekend?

 H. Welke zijn de regels indien de opdracht in percelen is onderverdeeld?

 I. Kunnen er prijskortingen of verbeteringsvoorstellen worden aangeboden indien meerdere percelen worden gegund?

 J. Wie heeft inzage in de prijzen en andere informatie vermeld in de offerte in het kader van een publieke aanbesteding?

 K. Zijn privé parktijken van artsen (als de ziekenhuizen) ook onderworpen aan specifieke wetgeving overheidsopdrachten voor hun aankopen ?

 L. Wie binnen het bedrijf is wel of niet gemachtigd openbare aanbestedingene te ondertekenen?

 
8. MATERIOVIGILANTIE.
 

 A. Moet het aan te duiden contact een fysiek of een juridisch persoon zijn?

 B. Is het nodig een Belgisch contact aan te duiden of wordt een buitenlands contact ook aanvaard ?

 C. Worden er specifieke criteria (als opleiding…) gevraagd aan de persoon?

 D. Mag centraal meldpunt ook algemeen nummer van het bedrijf zijn (onthaal) vermits 1 persoon ziek of met vakantie kan zijn?

ENKEL VOOR LEDEN

MASTERCLASS

23 april 2019


1/2 day training session

INSCHRIJVING NEWSLETTER

EVENEMENTEN

PUBLICATIES

NUTTIGE LINKS

beMedTech