beMedTech » BEMEDTECH » Structuur
paykwik paykasa

STRUCTUUR


Hoe werkt beMedTech ?

Alle beMedTech leden vormen de Algemene Vergadering, die tweemaal per jaar vergadert en een Raad van Bestuur verkiest. Deze komt tweemaandelijks samen, maar vertrouwt het dagelijks bestuur toe aan enkele van haar leden, die het Directiecomité vormen. Buiten deze statutaire organen heeft beMedTech een structuur ontwikkeld gebaseerd op de 5 hoofdproductgroepen: de implantaten, de verbruiksgoederen, de investeringsgoederen, diagnostics in-vitro en Extra Muros. Deze verschillende groepen zijn verder onderverdeeld in secties. De secties zijn productgebonden en behandelen problemen eigen aan een marktsegment. Deze secties worden enkel opgericht voor de producten waar de leden, om reglementaire of commerciële redenen, een gemeenschappelijk optreden wenselijk achten.

De secties die op dit ogenblik bestaan, zijn :

MEDICAL EQUIPMENT AND SYSTEMS

Medical Equipment and Systems

Onder medische investeringsgoederen worden medische hulpmiddelen verstaan met aankoopprijs van meer dan 1.250€ (excl. BTW)/stuk, een minimum afschrijfperiode van 5 jaar, en die bestemd zijn voor meermalig en langdurig gebruik.


IMPLANTS

Implants

Een implantaat is een medisch hulpmiddel ontworpen om geheel in het menselijk lichaam te worden ingebracht of om een epitheeloppervlak of het oppervlak van het oog te vervangen, door middel van een chirurgische ingreep en dat is bestemd om na de ingreep ter plaatse te blijven. Een invasief medisch hulpmiddel wordt gedeeltelijk of volledig in het lichaam ingebracht, ofwel door een lichaamsopening, ofwel door het lichaamsoppervlak heen.


MEDICAL CONSUMABLES

Medical Consumables

Onder medische verbruiksgoederen verstaan we alle medische hulpmiddelen die een groot, vaak dagelijks, gebruik kennen. Sommige verbruiksgoederen zijn specifiek voor het ziekenhuis, heel wat producten worden ook gebruikt in de ambulante sector. De patiënt wordt vaak behandeld met medische verbruiksgoederen binnen het ziekenhuis waarna deze verder gebruikt worden in de thuiszorg.


DIAGNOSTICS IN-VITRO

Diagnostics In-vitro

In-vitro diagnostica (IVD) zijn medische hulpmiddelen die gebruikt worden om informatie te geven over de gezondheidstoestand van de patiënt. Dit gebeurt via analyses op materiaal dat afkomstig is van het menselijk lichaam zoals bloed of urine.


EXTRA MUROS

Extra Muros

Extra Muros Interdisciplinaire Diensten en Zorg. Het betreft de patiënten die thuis verzorgd en behandeld worden en waarbij de installatie en het gebruik van medische technologieën vereist zijn. Deze technologieën zijn speciaal ontwikkeld voor Extra Muros gebruik. Hierbij beschouwen wij dat iedere behandeling die gebeurt buiten het ziekenhuis deel uitmaakt van dit Extra Muros concept.


TRANSVERSALE WERKGROEPEN

Transversale Werkgroepen

Transversale werkgroepen zijn toegankelijk voor alle leden.


Gegevens i.v.m. Technische Reglementering (alles aangaande de reglementering m.b.t. producten, zowel op nationaal als europees niveau) en Milieu (onder meer verpakkingsafval) worden naar al onze leden verstuurd.

ENKEL VOOR LEDEN

MASTERCLASS

22 maart 2019


Session gratuite - présentation en Anglais - possibilité de poser des questions dans votre langue.

INSCHRIJVING NEWSLETTER

EVENEMENTEN

PUBLICATIES

NUTTIGE LINKS

beMedTech