beMedTech » BEMEDTECH » Wie zijn we ?
paykwik paykasa

WIE ZIJN WE

beMedTech is de federatie van de industrie van de medische technologieën en telt meer dan 200 bedrijven, goed voor 80% van de betrokken markt. De leden worden onderverdeeld in 4 productsegmenten : in-vitro diagnostiek, verbruiksgoederen, implantaten en medische investeringsgoederen. Samen vertegenwoordigen zij 1,5 miljoen referenties voor een jaaromzet van 3,4 miljard euro en ongeveer 18.000 banen in België.

Wat doet beMedTech voor de sector ?

Wij vertegenwoordigen de medische hulpmiddelensector bij alle belanghebbenden om zo de essentiële rol en de toegevoegde waarde van onze industrie in de gezondheidszorg te ondersteunen.

Wat doen de leden van beMedTech voor de gezondheidszorg ?

Zij investeren in up-to-date Medische Technologieën en Systemen, met de daaraan verbonden kwaliteitsbewaking en opleiding, en optimaliseren aldus de efficiëntie van de gezondheidszorg.

Wat doen de leden van beMedTech voor de patiënten ?

Door als een betrouwbare partner permanent en proactief bij te dragen tot de evolutie van betaalbare gezondheidszorg in België, willen wij de patiënten de beste beschikbare behandeling verzekeren.

Wat zijn onze vier prioriteiten ?

  1. Een financiering, die zowel rekening houdt met de specifieke meerwaarde van onze producten als met een betaalbare gezondheidszorg.
  2. Toegang voor de patiënten en de zorgverleners tot innovatie.
  3. De kwaliteit en de meerwaarde van onze producten.
  4. Waken over de ethiek. Gezien de specificiteit en de toenemende techniciteit van de medische hulpmiddelen, verbindt beMedTech zich er toe de informatie en kennis over deze producten bij alle gezondheidsbeoefenaars te verhogen. Daarom pleit beMedTech voor een meer doorgedreven overleg en samenweerking tussen de overheid, de gezondheidszorgverstrekkers en de industrie.

Wat zijn medische hulpmiddelen ?

Dit zijn alle producten en uitrustingen die onder het toepassingsgebied vallen van de Europese richtlijnen “Medische Hulpmiddelen” (93/42/EG), “Actief implanteerbare medische hulpmiddelen” (90/385/EG) en “Medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek” (98/79/EG). Het gaat dus om een heel ruim werkgebied, van injectienaalden, rolstoelen en snelverbanden over implantaten en pacemakers tot medische beeldvorming en in-vitro diagnose testen.

ENKEL VOOR LEDEN

MASTERCLASS

22 maart 2019


Session gratuite - présentation en Anglais - possibilité de poser des questions dans votre langue.

INSCHRIJVING NEWSLETTER

EVENEMENTEN

PUBLICATIES

NUTTIGE LINKS

beMedTech