beMedTech » AT YOUR SERVICE » Health Economics » Economische studies

ECONOMISCHE STUDIES

In het kader van huidige en toekomstige besparingsmaatregelen en hervormingen in de sector van de medische hulpmiddelen, werkt het departement Health Economics -tegen betaling- (macro) economische studies uit voor de verschillende secties binnen beMedTech met als doel:
  • Analyse beleidsmaatregelen en berekening economisch impact voor de sector
  • Uitwerken van alternatieven en strategische aanbevelingen ten voordele van de (deel)sector
Afgewerkte economische studie: Strategische studie orthopedisch materiaal 2012 . Voor meer informatie: h.hellinckx@bemedtech.be
ENKEL VOOR LEDEN

MASTERCLASS

25 september 2018


session en Français

INSCHRIJVING NEWSLETTER

EVENEMENTEN

PUBLICATIES

NUTTIGE LINKS

beMedTech