beMedTech » AT YOUR SERVICE » Health Economics » In Company Training

IN COMPANY TRAINING

De gezondheidszorg in België en daaraan gekoppeld de financiering ervan is bijzonder complex en voortdurend in transitie.  Dit geldt evenzeer voor de sector van de medische hulpmiddelen. Het departement Health Economics biedt daarom -tegen betaling- In-Company trainingen aan voor de beMedTech leden met als doel:
  • kennisoverdracht
  • uitwisseling van gevalideerde data
De trainingen worden in N/F/E gehouden en dit voor het directie-, verkoop- en/of marketingteam. Powerpoint presentaties beschikbaar: Powerpoint presentaties in behandeling:
  • Organisatie en financiering thuiszorg in België
  • Organisatie en Financiering medische beeldvorming in België
Voor meer informatie: h.hellinckx@bemedtech.be

Links:trx for sale
trx outlet
discount trx
cheap trx
trx for sale
trx australia
trx australia

ENKEL VOOR LEDEN

MASTERCLASS

15 december 2017

Geen opleiding voorzien !
Momenteel is er geen nieuwe opleiding voorzien

INSCHRIJVING NEWSLETTER

EVENEMENTEN

PUBLICATIES

NUTTIGE LINKS

beMedTech